Tyngre vikt med B-körkort utreds

Publicerad fre, 06/09/2023 - 11:13

Regeringen har gett Transportstyrelsen i uppdrag att utforma en försöksverksamhet där det blir möjligt att ansöka om att få köra tyngre lastbilar, som drivs av alternativa bränslen, på B-körkort. Ny föreslagen maxvikt är 4,25 ton.

– Regeringen har stor förståelse för att tyngden på vissa fordon kan vara ett hinder för en snabb grön omställning av transportbranschen. Med detta beslut underlättar vi elektrifieringen eftersom fler förare kommer att kunna köra tyngre elfordon, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson.

Lätta lastbilar används i dag för ett stort antal godstransporter, till exempel för paketleveranser. Omställningen av dessa transporter behöver påskyndas och där är elektrifieringen en viktig del.

Ett hinder är att till exempel el- eller gasdrift kan medföra en ökad vikt på lastbilen som därmed endast får framföras av den som har C-körkort och yrkeskompetensbevis. Detta försvårar en snabb elektrifiering eftersom det dels råder brist på förare med C-körkort, dels innebär ökade kostnader att anställa sådana förare för transporter som vanligtvis genomförs av förare med B-körkort.  

Regeringen ger nu Transportstyrelsen i uppdrag att utforma en försöksverksamhet där företag, myndigheter eller andra organisationer kan ansöka om undantag från körkortslagen för att deras förare som har haft körkort med behörighet B i minst två år ska kunna framföra lastbil, utan släp, som drivs av alternativa bränslen och vars totalvikt överstiger 3 500 kg men inte 4 250 kg.

Uppdraget ska redovisas senast den 8 mars 2024.

4,25 ton på B-körkort, snart möjligt? Foto: Istockphoto.com