Vägtransportorganisationer presenterade EU-manifest för kommande mandatperiod

Publicerad fre, 05/03/2024 - 10:59

På Valborgsmässoaftonen samlades representanter för vägtransportorganisationerna NLA, BGL och FNTR i Bryssel för att anta det manifest som ska ligga till grund för EU-arbetet de kommande fem åren. Totalt representerar organisationerna omkring 25 000 transportföretag i norra och västra Europa.

Dokumentet presenterar sju grundläggande politiska rekommendationer som rör de viktigaste frågorna, såsom den gröna omställningen, digitaliseringen och en ett minskande arbetskraftsutbud. Även sund konkurrens, med fokus på mobilitetspaketets tillämpning, är en del i dokumentet. Det är också något som FNTR:s chef Florence Berthelot tar fasta på i ett pressmeddelande från organisationerna.

– För oss var det en framgång när mobilitetspaketet antogs och sedan trädde i kraft, steg för steg från augusti 2020. Men vi är fortfarande oroade över dess korrekta genomförande.

– Vi kommer att fortsätta att försvara, tillsammans med våra nationella myndigheter, en enhetlig tillämpning av mobilitetspaketet.

NLA:s ordförande Erik Østergaard lyfter fram det stora behovet av el och laddningsmöjligheter för att elektrifieringen ska vara möjlig.

– Vi stöder till fullo den gröna omställningen inom transportsektorn, men det behövs mycket mer för att se till att möjliggörande villkor finns på plats. Det finns en stor efterfrågan på adekvat och stabil strömförsörjning av grön el. Och vi måste se till att det finns tillräcklig tillgång på offentliga laddstationer och kapacitet på nätet för att stödja laddanläggningar vid kundernas terminaler och vägtransportföretagens hemladdningsanläggningar. Annars är bytet till batterielektriska lastbilar inte realistiskt.

BGL:s vd tar i sin tur upp utmaningen i kompetensförsörjningen.

– Välskötta parkeringsområden med ordentliga sanitära anläggningar, en reform av EU:s lag om förarkvalifikationer, mer företagsutbildning och e-lärande samt enklare tillträde för förare från tredje land till EU:s arbetsmarknad är några faktorer för att lösa detta problem, sager han.

NLA, som är den nordiska transportnäringens organisation I Bryssel, representerades bland annat, förutom Erik Østergaard, även av vd Torsten Laksafoss Holbek samt Ulric Långberg, samhällspolitisk chef på Sveriges Åkeriföretag.

Sju punkter i dokumentet:
- En konkurrenskraftig europeisk transportnäring
- Ett attraktivt föraryrke
- En mer realistisk och pragmatisk europeisk energiomställning
- Grönare godstransporter genom ökad vikt och dimensioner
- Åtkomst till städer som fungerar för näringslivet
- Ny teknologi och digitala investeringar
- Gradvis tillgång för vägtransportörer när EU utvidgas.
 

Representanter från BGL, FNTR och NLA som sedan några år tillbaka har ett gemensamt kontor i Bryssel.