Var vill du kunna köra 34,5 meter?

Publicerad fre, 05/10/2024 - 10:31

Trafikverket ska öppna fler vägsträckor för fordonskombinationer på upp till 34,5 meter. Nu har man skapat en e-tjänst där åkerier, transportköpare och andra intressenter kan lämna förslag på vilka anslutningsvägar som bör prioriteras.

 

För att förenkla möjligheten för näringslivet att få tillgång till vägnätet för fordonståg upp till 34,5 meter, har Trafikverket alltså nyligen öppnat en e-tjänst där man kan skicka in önskemål och behov av ytterligare anslutningsvägar mellan relevanta målpunkter och huvudvägnätet. I handläggningen av de inkomna önskemålen ansvarar Trafikverket för att, via remiss, kontakta berörd kommun i de fall som önskemålet berör kommunala vägar.

Trafikverket har även påbörjat arbetet med att analysera och utvärdera det vägnät på totalt 590 mil som öppnades för trafik 1 december 2023. En utvärdering av detta ska sedan ligga till grund för Trafikverkets fortsatta arbete med att utöka huvudvägnätet.

Här hittar du e-tjänsten.

Fler anslutningsvägar, både statliga och kommunala, ska nu komplettera det redan upplåtna statliga vägnätet för 34,5-meterskombinationer. Foto: Istockphoto.com