Vätgas ska produceras vid Ringhals

Publicerad fre, 06/02/2023 - 09:56

Vattenfall har beslutat att starta ett projekt som innebär produktion av fossilfri vätgas i anslutning till Ringhals kärnkraftverk. Projektet ökar flexibiliteten i hur elnät och elproduktionen kan utnyttjas i närområdet.

Vattenfall har tilldelats en anslutningspunkt för den havsbaserade vindkraftsparken Kattegatt Syd och en preliminär bedömning, en så kallad indikation, om anslutningsmöjlighet för ny kärnkraftsproduktion på Väröhalvön.

Det nya beskedet från Svenska kraftnät ger förutsättningar för Vattenfall att maximera utvecklingen av både kärnkraft och vindkraft genom den flexibilitet som vätgasen kan erbjuda. Vätgas efterfrågas i stora volymer av kunder på västkusten, till exempel Preem och St1 som Vattenfall sedan tidigare samarbetar med för att undersöka möjligheten att starta produktion av fossilfria elektrobränslen för användning inom flyg- och vägtransporter.

– Vi ser enorma möjligheter att minska utsläppen på svenska västkusten genom direkt och indirekt elektrifiering med fossilfri vätgas, särskilt för raffinaderi- och petrokemiindustrin. Det finns goda förutsättningar för att bygga elektrolysörer vid Ringhals och skapa en mycket flexibel produktionsanläggning för både fossilfri el och vätgas, säger Andreas Regnell, strategichef vid Vattenfall.

Vattenfall är med de nya beskeden i ryggen redo att fortsätta sin förstudie om små modulära reaktorer vid Ringhals som både skulle kunna producera fossilfri el och vätgas. Man kommer framöver också arbeta med planeringen av den havsbaserade vindkraftsparken Kattegatt Syd och hur det stora tillskott av el som både ny vindkraft och kärnkraft i området kan ge borde användas.