Vätgasstation byggs i Göteborgs hamn

Publicerad fre, 09/16/2022 - 09:11

En vätgastankstation för tung trafik planeras vid Göteborgs hamn, i direkt anslutning till entrén vid hamnens roro-terminal som är en av de mest lastbilsintensiva platserna i Sverige. Stationen kommer uteslutande att leverera grön vätgas och ska stå klar i september 2023.

Nilsson Energy har genom tilldelning i Energimyndighetens utlysning Regionala elektrifieringspiloter för tunga transporter fått medel för att etablera en vätgastankstation vid Port 6 i Göteborgs hamn. I nära samarbete med Göteborgs Hamn och övriga närliggande intressenter kommer Nilsson Energy bidra till uppbyggnaden av tankinfrastruktur för grön vätgas. 

– Det är ett efterfrågat tillskott i hamnen och något som ligger helt i linje med vår strategi att skapa förutsättningar för att accelerera transportindustrins omställning till fossilfritt, säger Göteborgs Hamn AB:s innovationschef Viktor Allgurén.

Nilsson Energys är en central del i huvudägaren Qarlbo AB:s långsiktiga satsningar inom vätgasområdet. Inom Qarlbo ABs dotterbolag REH2 sker även en etablering av Nordens största nätverk av vätgastankstationer med lokal produktion av grön vätgas. Ett projekt som sker tillsammans med Klimatklivet.

Om vätgasstationen
Var: Vid port 6 i Göteborgs hamn (i direkt anslutning till Gothenburg RoRo Terminal och Arken kombiterminal). Infarten till Port 6 är en av Sveriges tyngst trafikerade vägar med 350 000 tunga fordonspassager varje år. När Stena Line från 2027 omlokaliserar sina nuvarande Tysklands- och Danmarksterminaler till Arendal strax väster om RoRo-terminalen kommer trafiken att öka med ytterligare cirka 200 000 fordonspassager i närområdet.
När: Klart före september 2023
Typ av vätgas: Grön vätgas producerad genom sol, vind och/eller vattenkraft.
Kapacitet vätgastankning: 1 500 kg, motsvarar ca 35 lastbilar/dygn
Antal fordon som kan tanka samtidigt: 2
Investeringskostnad: 35 Mkr. Finansieras helt av Energimyndigheten.