Vattenfall och Coca-Cola bygger laddstation

Publicerad fre, 05/26/2023 - 09:56

Vattenfall och Coca-Cola ska i ett samarbete etablera en laddstation för eldrivna lastbilar på Coca-Cola Europacific Partners anläggning i Jordbro utanför Stockholm. Investeringen är nästa steg på vägen mot netto noll-utsläpp.

Både Vattenfall och Coca-Cola i Sverige vill nå netto noll-utsläpp i hela värdekedjan till 2040. Tillsammans har företagen nu initierat ett pilotprojekt där två laddare med totalt tre laddpunkter för tunga fordon installeras på Coca-Cola Europacific Partners anläggning i Jordbro.

– Vi har stöttat i piloten, bistått i att dra lärdomar och samtidigt supportat med att optimera laddlösningen framåt utifrån kundens och åkeriernas behov. Vattenfalls del är helhetslösningen ”Power-as-a-Service”. Det innebär att vi står för investeringen i laddinfrastruktur och äger, driver och säkerställer laddningsstationens funktion under hela avtalstiden. Det medför att kunden kan ha fokus på sin kärnverksamhet, säger Ingela Hålling, chef för Vattenfall Network Solutions.

Coca-Cola använder sedan 2021 bara fossilfritt bränsle i sina upphandlade inrikestransporter. På anläggningen finns redan laddstolpar för tjänstefordon och personbilar. Den nya investeringen i laddning består av en snabbladdare och en destinationsladdare, där den senare har två ladduttag.

– Eldrivna tunga transporter och laddstolpar för dessa är nästa steg på vår resa. I detta pilotprojekt ingår två eldrivna lastbilar som kommer leverera vår dryck ut till kunder, säger Lisa Wahlström, hållbarhetsdirektör, Coca-Cola Europacific Partners Sverige.

Laddning av lastbil pågår.