”Vi har varit modiga och vågat”

Publicerad fre, 06/14/2024 - 07:25

Stora Åkeripriset kom helt oväntat för Widéns Åkeri i Kalmar. Men vinnarglädjen gick det inte att ta miste på. Framtiden handlar dock mindre om priser och desto mer om målmedvetet företagande, med tydliga värderingar i botten.
– För mig är det oerhört viktigt att man är vad man utger sig för att vara, säger vd Maria Widén.

Det har gått tre dagar sedan Pierre och Maria Widén tog emot Stora Åkeripriset i en fullsatt spegelsal på Stora Hotellet i Jönköping. Än så länge verkar paret inte ha smält intrycken fullt ut.

– Vi är tillbaka i den vanliga verkligheten, men ruset är kvar. Det här är ju något vi kommer att bära med oss under hela året och även efter det, sammanfattar Maria.

Det var inte bara priset i sig som var värdefullt, menar Pierre. Att medverka på årsmötet gav också en ny syn på organisationen Sveriges Åkeriföretag.

– När vi fick berättat om allt som hänt under förra året var det en wake-up. För tio år sedan var SÅ ett kalkylprogram för oss, men nu är man med och förändrar branschen. Det känns också som att det pris vi nu fått har fått allt mer vikt med åren.

Båda två ser Stora Åkeripriset som ett bra kvitto på hur långt Widéns kommit och det ger en trovärdighet och synlighet som annars kan vara svår att kommunicera helt själv.

– För mig är det oerhört viktigt att man är det man utger sig för att vara. Är man 100 procent förnybar så ska man vara det. Säger man att man har en bra kultur i företaget så ska det vara så, säger Maria Widén.

Widéns Åkeri startades 1979 av Pierres pappa Göran. Han var då anställd av Ica och körde distributionsbil, men Ica ville sälja några av sina bilar för att jobba med kontrakt i stället. Göran ville gärna bli företagare och startade därför ett nytt bolag.

När en tidigare kollega, som hade gjort samma resa som Göran, ville gå i pension kring millennieskiftet så utökade åkeriet verksamheten till två bilar. Samtidigt lämnade Pierre sin anställning som snickare för att ansluta till bolaget.

2004 klev Pierres syster Malin in i bolaget för att driva produktionen. För att ”få ordning” på de två syskonen och skapa en starkare organisation anslöt Maria 2013.
 

Den första stora utmaningen kom när Ica 2005 stängde sitt lager i Växjö för att öppna ett nytt och större i Helsingborg i stället. Widéns hade då byggt hela verksamheten kring Icas leveranser till butiker i Kalmartrakten.

– Jag insåg att vi behövde bredda oss och inte bara förlita oss på distribution. Vi började därför köra linjeverksamhet i södra Sverige för KLS Ugglarps, och nu för tre år sedan öppnade vi en filial i Jönköping samtidigt som vi blev helt egna efter att tidigare ha varit delägare i Alwex Transport. Uppbrottet var stentufft och bolaget tappade 55 miljoner i omsättning över en natt, berättar Pierre Widén.

– Många av de uppdrag vi haft under lång tid försvann, däribland uppdraget för Ica, men det tog bara ungefär ett år innan vi hade hämtat igen det i nya uppdrag. Nu är målet att bli störst i Småland och Blekinge på tempererad logistik. Där är vi inte än, men vi är en god bit på väg.

En annan stor förändring på senare tid var när Maria, som är gift med Pierre, tog över som vd för ett och ett halvt år sedan. Det har inneburit att Pierre har kunnat fokusera på affärsutvecklingen och kontakten med kunderna medan Maria tagit huvudansvaret för medarbetarna och den löpande verksamheten, tillsammans med Malin Widén som leder produktionen. Pierre medger att de fortfarande är inne och klampar en del i varandras ansvarsområden, men att han har full tilltro till att Maria kommer att styra upp ledningen.

– När vi håller på att bli så stora så behövs en annan organisation och styrning. Tidigare har det inte funnits en förståelse för det, och kanske inte samma behov heller, konstaterar Maria Widén.

Hållbarhet har blivit en paradgren för Widéns. Sedan sju år tillbaka tankar man bara förnybart. Först handlade det om RME, men det fungerade inte tillräckligt bra och därför är det numera biogas och HVO som gäller. Satsningar på sparsam körning, viktoptimering av fordonen, en solcellspark, en modern tvätthall och en ny kylavdelning är andra investeringar som delvis kan sorteras in på hållbarhetskontot. Genom den egna fordonsverkstaden kan bolaget smidigt och kontinuerligt mäta däcktrycket på fordonen och förutspå service och reparationer. Stillestånd längs vägarna är sällsynta.

– Vi tänker Formel 1. Det ska alltid finnas möjlighet att snabbt ta hand om ett fordon som behöver köra in i depån, säger Pierre Widén.

Ett av de vanligaste hindren för att ställa om till hållbara transporter är att kunderna inte vill betala den extra kostnaden. Widéns har försökt att vända på det och ställa krav mot sina egna kunder.

– Vi krävde av KLS Ugglarps att få köra förnybart. Vårt motdrag var att visa hur bra kvalitet vi höll i våra transporter och då gick det att komma överens. När kunderna förstår att de både får färre reklamationer och en mer hållbar transport av oss så får vi ofta jobbet ändå. Vi har den senaste tiden fått bra gehör för våra hållbarhetsambitioner från Martin & Servera som vi nu kör för, och från kommunen där vi vann en upphandling. Men om diesel är med som alternativ i en upphandling så är det förstås svårt att stå sig i priskonkurrensen.

För att få genomslag för sina idéer och kunna investera lägger Widéns mycket energi på att förklara för kunderna och för banken vad de gör och varför.

– Det här är vår övertygelse och ideologi. Vi kommer inte att tumma på den. Så tror jag fler behöver tänka, men det ska givetvis ske med förnuft. Jag tycker att vi har varit modiga och vågat, och det har uppenbarligen fungerat, konstaterar Maria Widén.

En av kvalitetsfaktorerna stavas flexibilitet, förmågan och viljan att hitta nya lösningar. Pierre Widén menar att Widéns nästan aldrig säger nej utan försöker att hitta en lösning som passar kunden, även om förutsättningarna är svåra.

– Ibland kostar det betydligt mer, men kunden får i alla fall möjlighet att göra ett val.

Flexibilitet är också ett kärnvärde internt. Pierre menar att bolaget sedan Maria tog över som vd har blivit tydligare med att alla medarbetare ska mötas med respekt, oavsett faktorer såsom ålder eller kön. Det finns mycket glädje på arbetsplatsen och en härlig stämning som även utomstående ofta lyfter upp. Men det finns också förväntningar – åt båda håll.

– Allt handlar inte om att skoja och flamsa. De som jobbar här ska vara trygga och veta vad de ska göra i sin roll och varför. Vi har varit tidiga i att arbeta med internkommunikation och använda teknik som stödjer den.

– Vi försöker ge våra anställda flexibilitet och det har gjort att de är bra på att ställa upp för oss när vi behöver dem, fyller Pierre i. Det kan handla om att ta ett extrapass med kort varsel.
 

Widéns fyller i år 45 år som familjeföretag, men energin och inspirationen som ägarfamiljen visar just nu för snarare tankarna till den hyperintensiva startupscenen.

– I morgon ska vi ha strategiarbete med hela ledningsgruppen. Vi ska givetvis fortsätta att ligga i framkant inom hållbarhet och vi ska testa nya fordon för där kommer det snart se helt annorlunda ut. Jag hoppas också att vi framöver kommer att ha en egen terminal i Jönköping, med mycket större verksamhet än idag.

Pierre Widéns tankar rör sig ännu mer utanför standardboxen.

– Jag kan tänka mig att vi har någon form av yrkesskola kopplat till fordon och logistik. Antingen ihop med den befintliga gymnasieskolan, ett något helt eget. Rekrytering är viktigt när vi växer, och vi har väldigt duktiga medarbetare. Om vi utbildar dem i pedagogik så tror jag att vi kan få fram duktiga lärare. Vi arbetar gärna tillsammans med SÅ för att göra branschen mer attraktiv.

AI är inte heller något som gått Widéns helt förbi, även om Maria Widén erkänner att hon inte tycker att företaget kommit med i matchen än.

– Men vi ska ta fram en strategisk plan. Jag tror att vi måste höja vår kompetens för att förstå vad vi behöver göra och vilken extern kompetens vi måste få in.

Båda ser också fram emot att vidareutveckla nya bekantskaper.

– Berglund Transport, som också var finalister i Stora Åkeripriset, har frågat om vi ska ses och prata vidare om hur vi kan hjälpa och inspirera varandra. Vi hittade varandra under middagen på årsmötet när vi satt vid samma bord. Vi har också pratat med Fahlgrens om att göra ett studiebesök hos dem. De har andra typer av kunder än vi och andra förutsättningar, så det kan bli intressant. Det har uppstått en väldigt god stämning mellan oss.

Intervjun går mot sitt slut när det plingar till i Pierre Widéns telefon. Han läser och tittar upp.

– Det var ett meddelande från en ny kund i Kalmar som vill köpa fossilfria transporter av oss. Deras nuvarande transportör kan inte tillhandahålla det, så de vill byta.
 

Text: Mats Hellström
Foto: Wilson Creative, Ryno Quantz
 

Widéns Åkeri
Bildades: 1979
Verksamhet: Huvudsakligen kyltransporter, men även styckegods, partigods och ADR.
Huvudkontor: Kalmar. Har transportuppdrag från Malmö i söder till Borlänge i norr.
Antal anställda: Ca 110
Omsättning: Ca 163 miljoner kr (2023)
Antal fordon: 45
Uppdragsgivare: Martin & Servera, Kalmar kommun, KLS, Nybloms m.fl.


Juryns motivering – Stora Åkeripriset 2024
”Genom nyfikenhet, kreativitet och en tidig satsning på förnybara drivmedel
har årets vinnare av Stora Åkeripriset etablerat sig som ett konkurrenskraftigt
val för transportköpare som söker flexibla, effektiva och hållbara
transportlösningar i sin region.
Företaget lämnar inget åt slumpen. Det är rent och snyggt, ordning och reda
och fordonen är utrustade med bland annat alkolås, analys av körbeteende
och temperaturövervakning.
Noggrannheten har de senaste åren gått hand i hand med förbättrade marginaler och en företagskultur där glädjen är ständigt närvarande.”

Stora Åkeripriset delas ut av Sveriges Åkeriföretag och Svensk Åkeritidning och går till ett företag som utmärkt sig positivt inom områdena socialt ansvarstagande, trafiksäkerhet, miljö- och klimatmässig hållbarhet och ekonomisk hållbarhet. Årets tre finalister var Widéns Åkeri, Berglund Transport och Fahlgrens Åkeri.

 

Från vänster: Pierre Widén, Malin Widén, David Hellström (reservdelsansvarig) och Maria Widén.