”Vi välkomnar de nya beskeden om ökat stöd”

Publicerad fre, 09/08/2023 - 08:26

Att mer pengar nu avsätts till investeringsstöd för tunga fossilfria fordon och laddinfrastruktur är mycket positivt. Men det hade också varit välkommet med administrativa lättnader, menar Ulric Långberg på Sveriges Åkeriföretag.

Sveriges Åkeriföretag har tidigare propagerat för förlängda och utökade stöd till åkerierna i omställningen till fossilfria transporter. Regeringens nya besked om långsiktig och mer finansiering är därför mycket välkommet menar Ulric Långberg som är samhällspolitisk chef på Sveriges Åkeriföretag.

– Att förstärka stöden för laddinfrastruktur och fossilfria fordon och göra stöden mer långsiktiga har varit några av de viktigaste åtgärderna som vi föreslagit. Vi välkomnar därför de nya beskeden om ökat stöd och att det nu även ska gälla för lätta lastbilar. Vi hade dock gärna sett att stöden samlats så att det vore möjligt att söka stöd för både inköp av fordon och laddinfrastruktur i samma ansökan. 

I regeringens budget för ökade stöd ingår Klimatklivet, som är ett bredd stöd som kan sökas för fler typer av investeringar, förutom i fordon och infrastruktur kan det handla om produktion av biogas och elektrobränslen. Ulric Långberg är positiv även till detta, men påpekar att det finns en fråga till som behöver lösas snarast.

– Vi hoppas nu att även skattebefrielsen för biogas återinförs snarast möjligt.

Positiva tongångar hörs också från andra organisationer. Marcus Dahlsten, vd på Transportföretagen, konstaterar att det är en lång väg kvar att vandra.

Marknaden för eldrivna lastbilar har knappt kommit igång, inte ens en procent av lastbilsflottan är elektrifierad och inköpspriserna är mycket höga. Regeringens satsningar är därför viktiga för att transportsektorn ska kunna möta den gröna omställningen, säger han.

2030-sekretariatet skriver i sin tur att det är rätt att vikta om stöden från personbilar till lastbilar där marknaden behöver en ”knuff för att bryta dieselns dominans”.

– Vi räknar med att regeringen utvidgar detta till att också gälla biogas och att det inte är mer pengar totalt till lastbilarna utan också en högre premie än hittills, säger sekretariatets grundare Mattias Goldmann.

Ulric Långberg, samhällspolitisk chef på Sveriges Åkeriföretag. Foto: Ryno Quantz