Volvo börjar sälja elektriskt i Sydkorea

Publicerad ons, 03/15/2023 - 10:38

Som första globala tillverkare startar nu Volvo Lastvagnar försäljning av tunga batterielektriska lastbilar i Sydkorea. Tre olika modeller blir nu tillgängliga för sydkoreanska transportföretag.

Sydkorea siktar på koldioxidneutralitet till 2050 där elektrifiering av vägtransporter är en av de viktiga åtgärderna.

– Vi tycker att tidpunkten är helt rätt för att börja sälja tunga elektriska lastbilar i Sydkorea, säger Per-Erik Lindström på Volvo Trucks International.

Volvo har idag sex modeller av helelektriska lastbilar. Tre av dessa kommer inledningsvis att säljas i Sydkorea. Bolaget bedömer att många olika typer av transportbehov kan elektrifieras i Sydkorea, allt från stadsdistribution och avfallshantering till regionala transporter och lättare anläggningstransporter.

– Situationen är liknande i de flesta länder, förklarar Per-Erik Lindström.

– Stora flöden av gods transporteras korta sträckor där de ellastbilar som finns nu fungerar väldigt bra. När ett offentligt nätverk av laddstationer byggs ut kan ännu fler transporter elektrifieras.

Många olika faktorer påverkar hur snabbt övergången till el går, understryker  Per-Erik Lindström.

– Det är uppenbart att hastigheten på övergången till elektriska fordon är mycket beroende av de beslut som myndigheterna fattar. Vi ser att i de länder som leder övergången till ellastbilar har progressiva regeringar kombinerat ekonomiska incitament med riktade skatter och miljözoner i städer, som snabbar på införandet av eldrivna lastbilar.

Kan snart finnas på sydkoreanska vägar. Foto: Volvo Lastvagnar