Volvo lanserar säkerhetsapp med AR-teknik för ellastbilar

Publicerad ons, 05/17/2023 - 16:15

Volvokoncernen har som första lastbilstillverkare lanserat en säkerhetsapp för eldrivna lastbilar med AR-teknik. Appen är specifikt utformad för att underlätta arbetet i en nödsituation.

Elbilar kommer inte bara att göra transporter mer hållbara utan även förändra sättet vi kör på och hur vi interagerar med själva lastbilarna. Den teknik som används, i synnerhet de högspänningssystem som behövs för att driva en tung ellastbil, kommer enligt Volvo också förändra hur vi ser på räddningsutryckningar, eftersom tekniken i sig kräver nya säkerhetsparametrar och säkerhetsrutiner. Den nya appen har utvecklats för att snabbt kunna ge utryckningspersonal värdefull information från ellastbilen, vägleda dem i realtid och säkerställa att räddningsarbetet sker under säkra förhållanden.

­­­­­­­­­­– Volvokoncernens ambition är att leverera hundra procent säkra produkter. Vi är stolta över att gå i bräschen för ellastbilsrevolutionen med högprestandalösningar, men vi inser även hur viktigt det är att se till säkerheten för den utryckningspersonal som är först på plats vid en eventuell olycka med ett elfordon, säger Lars Stenqvist som är tekniskt chef på Volvokoncernen. 

– Den nya AR-appen är ett kraftfullt verktyg som kan underlätta för utryckningspersonal att snabbt kunna säkra platsen och samtidigt minimera risken för att de själva eller andra skadas.

Appen Emergency Response Guide finns tillgänglig för gratis nedladdning för Android och Apples produkter. Den innehåller säkerhetsinformation för samtliga Volvokoncernens tunga ellastbilar från Volvo Trucks, Renault Trucks och Mack Trucks. För ellastbilar från Mack Trucks kommer AR-funktionen att läggas till under juni 2023.

Genom att använda en kombination av uppkoppling, kamera, sensorer, 3D-modellering och ett övre skikt av augmented reality (förstärkt verklighet) kan säkerhetsappen ge en detaljerad bild av fordonet till utryckningspersonal som är först på plats i en nödsituation. Appen ger information om var högspänningskablar, batteripaket och andra nyckelkomponenter är placerade, samt steg-för-steg-instruktioner i hur man på ett säkert sätt stänger av fordonets strömförsörjning i en nödsituation. 

Säkerhetsappen har utvecklats av ett team med ingenjörer från Volvokoncernens forskning- och utvecklingsavdelningar i Sverige, Frankrike och USA.

– Säkerhetsappen har testats i en rad olika situationer och vi har fått positiv respons från utryckningspersonal som har provat den i verkliga scenarier, säger Vincent Barnoux, AR-expert och ingenjör för affärslösningar på Volvokoncernen.

Räddnignspersonal kan genom appen snabbt få information om hur lastbilen fungerar.